Netwerk Kampen toegevoegd!

Wat op 17 september 2012 bij de Herikon begon onder de vlag van MissieNL (voormalig EA) te varen is 7 jaren later met zo’n 20 kamporganisaties toegevoegd aan de CCI familie afgelopen november!

Mede-initiator van dit netwerk Vincenza de la Porta wenste ons middels een filmpje heel veel zegen toe in de aankomende jaren. Martine Versteeg, relatiemanager Jeugd & Kerk van MissieNL overhandigde denkbeeldig het netwerk middels een USB-key in de vorm van een sleutel.

Hierop staan alle documenten die er de afgelopen jaren zijn opgesteld, o.a.:

  • Alle notulen van de meetings die wij gehouden hebben, maar ook
  • Het onderzoek dat de CHE heeft verricht naar het belang van Kampen in de geloofsopvoeding met als thesis: “Zijn kampen belangrijk in de geloofsopvoeding of zijn zij cruciaal?”. De uitkomst was niet verrassend voor het netwerk, omdat wij al jaren pleiten voor meer begrip van het fenomeen kampen. <lees meer> En tevens
  • Het opstellen van een gedragscode “Veilige Kampen” in een officieel document. Deze gedragscode is een samenstelling van een aantal afspraken en regels waar kampleiding van de aangesloten kampaanbieders zich aan verbinden. De inhoud richt zich op het werven en selecteren van leiding, afspraken over omgang van leiding onderling en omgang met de deelnemers tijdens en buiten het kamp. <lees meer>

Wij danken MissieNL als CCI dat zij het vertrouwen in ons hebben dat dit netwerk bij ons in goede handen zal zijn en blijven. Wij verwelkomen alle Kamporganisaties van harte in ons netwerk!

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.