NetwerkMeeting najaar 2022 – de Sikkenberg

Dit najaar zijn wij als CCI-familie weer bij elkaar gekomen, dit maal in het hoge noorden: de Sikkenberg. Er was nieuws te melden:

Cees Scholten, directeur van Scholten Uitgeverij nam ons mee in de boeken- & uitgeverijwereld, vertelde over zijn werk en had een erg leuk idee voor alle CCI-leden in petto. 

Nadat de voorzitter had gemeld dat wij van 20 leden naar 40 leden zijn gegroeid mede door de toevoeging van het kampen-netwerk dat net voor Covid toegetreden was tot CCI-Nederland, gingen wij op pad voor het bedrijfsbezoek van de Sikkenberg.

Na een warme bak koffie hebben wij de namiddag teruggehoord van de DenkTank hoe wij ons lidmaatschap in de toekomst willen vormgeven. Ook stelden zich enige leden voor om als nieuw bestuur in 2023 aan de slag te gaan. De huidige voorzitter Peter Madern zal nog een jaar aanblijven om in de transitie te faciliteren.

Ook werden alle leden uitgenodigd voor de Global Gathering van CCI-Worldwide dat dit keer in Nederland zal plaatshebben in Doorn. Het was een volle, maar bijzondere dag!

NetwerkMeeting voorjaar 2022 – Het Schotererf

Afgelopen voorjaar kon het weer! De nieuwjaarsreceptie werd overgeslagen en wij waren als CCI-leden weer eens bij elkaar gekomen. Er was nieuws te melden:

Als CCI-Nederland mogen wij host zijn van de 4-jaarlijkse Global Gathering van CCI-Worldwide. Dat voelt niet alleen als een eer, maar dat is het ook. In 2020 konden wij allemaal niet bij elkaar komen in Australiƫ en nu sinds 2016(!) hopen wij elkaar weer te zien in 2023, na 7 jaren maar liefst.

Ook is er een DenkTank gevormd van diverse leden om bij elkaar te komen en op onze najaarsvergadering van 1 november een voorstel te gaan doen “Hoe nu verder na corona”, met specifiek doel ons lidmaatschap, moet dit veranderen, zelfde blijven, waarmee kunnen wij dit uitbreiden. Het was goed om te merken dat leden zich (weer) in willen zetten na 2 jaren corona!! #dank #zegen

Ook kregen wij een rondleiding bij het Schotererf, dat net helemaal nieuwe B&B gelegenheden heeft geopend. Erg mooi ingericht, stijlvol en leuk om te zien.

NetwerkMeeting – Najaar 2019 – Beloofde Land te Voorthuizen

Als CCI hebben wij een aangename Meetup gehad in Voorthuizen bij het Beloofde Land! Benevens dat het Netwerk Kampen toegevoegd werd aan de CCI familie, hebben wij (kort) bestuurszaken behandeld, maar vooral veel tijd gehad om met elkaar te sparren, discussieren en nieuwe plannen te maken voor de toekomst.

Ook bemoedigde Norman Doney (CCI-Europe) uit Engeland ons met Gods zegen om dit netwerk blijvend te laten groeien in aantal, maar ook in geestelijke diepgang en vrouwlief Rosslyn moedigde ons aan om “The Body (of Christ) te vullen met doelen en zaken waar wij dankbaar voor zijn en God de eer voor te geven.

Na de bezichtiging van het Beloofde Land zijn wij gestart met TRACKS (dit voorjaar begonnen), ofwel bijeenkomst sub-groepen om minimaal 2 uren met elkaar van gedachten te wisselen, te bomen en elkaar te bemoedigen in het prachtige recreatie werk dat wij mogen doen. Er was een TRACK voor ZZP&Kleine bedrijven (minicampings e.d.), maar ook de TRACK Middel&Grote bedrijven (vakantieparken, campings) en nu dan ook de TRACK Kamporganisaties.

Wij namen gepast afscheid van Hannemieke als bestuurslid, met een mooie bos bloemen en een mand met lekkere inhoud.

Netwerk Kampen toegevoegd!

Wat op 17 september 2012 bij de Herikon begon onder de vlag van MissieNL (voormalig EA) te varen is 7 jaren later met zo’n 20 kamporganisaties toegevoegd aan de CCI familie afgelopen november!

Mede-initiator van dit netwerk Vincenza de la Porta wenste ons middels een filmpje heel veel zegen toe in de aankomende jaren. Martine Versteeg, relatiemanager Jeugd & Kerk van MissieNL overhandigde denkbeeldig het netwerk middels een USB-key in de vorm van een sleutel.

Hierop staan alle documenten die er de afgelopen jaren zijn opgesteld, o.a.:

  • Alle notulen van de meetings die wij gehouden hebben, maar ook
  • Het onderzoek dat de CHE heeft verricht naar het belang van Kampen in de geloofsopvoeding met als thesis: “Zijn kampen belangrijk in de geloofsopvoeding of zijn zij cruciaal?”. De uitkomst was niet verrassend voor het netwerk, omdat wij al jaren pleiten voor meer begrip van het fenomeen kampen. <lees meer> En tevens
  • Het opstellen van een gedragscode “Veilige Kampen” in een officieel document. Deze gedragscode is een samenstelling van een aantal afspraken en regels waar kampleiding van de aangesloten kampaanbieders zich aan verbinden. De inhoud richt zich op het werven en selecteren van leiding, afspraken over omgang van leiding onderling en omgang met de deelnemers tijdens en buiten het kamp. <lees meer>

Wij danken MissieNL als CCI dat zij het vertrouwen in ons hebben dat dit netwerk bij ons in goede handen zal zijn en blijven. Wij verwelkomen alle Kamporganisaties van harte in ons netwerk!

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.